• Everon Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

    • Địa chỉ: 180 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    • Điện thoại:
    • Mở cửa: 8h sáng - 20h tối