Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

Chúng tôi xin thông báo tới Quý khách các chính sách bảo mật thông tin khách hàng như sau:
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
+ Mục đích thu thập thông tin chỉ sử dụng trong việc giao dịch mua bán giữa khách hàng và cửa hàng.
+ Phạm vi thu thập thông tin khách hàng bao gồm:
Tên
Số điện thoại
Email
Địa chỉ

Ngoài thông tin khách hàng là các thông tin liên quan đến dịch vụ:
Tên hàng hóa
Số lượng
Giá bán

Thời gian giao nhận hàng
2. Phạm vi sử dụng thông tin
+ Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng chỉ phục vụ cho việc bán & giao dịch hàng hóa hoặc trong các mục đích sau đây:
Hỗ trợ khách hàng liên quan đến sản phẩm
Xử lý đơn đặt hàng

Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp diễn ra nếu Quý khách đăng ký nhận email thông báo với cửa hàng
3. Thời gian lưu trữ thông tin
+ Thông tin khách hàng sẽ được cửa hàng lưu giữ cho khi đến khi nhận được yêu cầu xóa bỏ từ chính Quý khách.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng
Người phụ trách: Doãn Thị Thu Giang
Địa chỉ: 128 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0987585132 - 02462594500
Email: doanthugiang@gmail.com
Website: everonvn.vn
5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin
Khách hàng đến trực tiếp cửa hàng tại 128 Nguyễn Khánh Toàn - Hà Nội. Xuất trình hóa đơn mua hàng và chứng minh thư nhân dân trong trường hợp muốn xóa hoặc sửa lại thông tin do chúng tôi đang lưu trữ.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Những thông tin mà chúng tôi nhận từ Quý khách. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin của Quý khách, tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý từ Quý khách.
Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng trong các trường hợp sau:
Bán và giao nhận hàng hóa hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
Khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng