• Everon 139 Trần Hưng Đạo,  P. Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum

  • Địa chỉ: 139 Trần Hưng Đạo,  P. Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum
  • Điện thoại:
  • Mở cửa: 8h sáng - 20h tối
  • THÔNG TIN
  • Đại lý Everon 139 Trần Hưng Đạo,  P. Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum
   Đổi sang địa chỉ 256 Trần Hưng Đạo, Thắng Lợi, Kon Tum - ĐT: 0392 447 979