• Everon 16A Nguyễn Trung Trực, Tân Lập, Nha Trang (Đã chuyển cửa hàng)

  • Địa chỉ: 16A Nguyễn Trung Trực, P. Tân Lập, Tp, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại:
  • Mở cửa: 8h sáng - 20h tối
  • THÔNG TIN
  • Đại lý Everon 16A Nguyễn Trung Trực hiện đã đóng cửa. Quý khách có thể mua sản phẩm tại các địa chỉ chính hãng sau:
   1. Đại Lý Everon 300 Thống Nhất - ĐT: 0905.111.739
   2. Đại lý 164 Thống Nhất, phường Phương Sài - ĐT: 0906.484.488
   3. Đại Lý Everon 295 Thống Nhất, TP Nha Trang
   4. Đại lý 21 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang - ĐT: 0905.794.388
   5. Đại Lý Everon 182-184 Thống Nhất, Nha Trang - ĐT: 0258 381 7775