• Everon 216 Cách Mạng Phường 1 Bạc Liêu

    • Địa chỉ: 216 Cách Mạng Phường 1 Bạc Liêu
    • Điện thoại: 0918.777.229
    • Mở cửa: 8h sáng - 20h tối
    • THÔNG TIN
    • Cách Mạng là một trong những con phố mua sẵm tại thành phố Bạc Liêu. Con đường này nằm song song và rất gần với Sông Bạc Liêu. Địa chỉ 216 Cách Mạng là nơi giúp bạn có thể mua được những sản phẩm chăn ra gối nệm đẹp và tốt cho gia đình. Hãy liên lạc với số điện thoại tại 216 Cách Mạng để được tư vấn chính thống.