Đà Nẵng - Đặt đệm theo kích thước yêu cầu ở đâu?

Tại Đà Nẵng - Bên cạnh những kích thước tiêu chuẩn có sẵn, hãng Everon luôn sẵn sàng nhận đặt đệm theo kích thước yêu cầu với 2 dòng đệm bông ép và đệm lò xo.
Những điều cần biết về đệm Everon đặt cắt theo yêu cầu:
- Trực tiếp sản xuất tại nhà máy của Everon
- Nguyên liệu và chính sách bảo hành của sản phẩm giống với hàng tiêu chuẩn
- Giá hàng đặt được hãng tính trực tiếp.

Tham khảo Cách tính giá đệm theo kích thước yêu cầu (giá chuẩn của hãng)
Tham khảo Danh sách đại lý Everon tại Đà Nẵng nhận đặt theo kích thước yêu cầu.

Một số hình ảnh đặt đệm theo kích thước

dem-bong-ep-everon-hinh-tron

dem-lo-xo-everon-hinh-tron